بازگشت به بالا بستن همه

وردپرس نسخه 3,0+مرجع توابع مورد استفاده در کد نویسی پوسته

توابع مدیریت پیوندها

Get Bookmarkget_bookmark();

Get Bookmarksget_bookmarks();

WP List Bookmarkswp_list_bookmarks();