بازگشت به بالا بستن همه

وردپرس نسخه 3,0+مرجع توابع مورد استفاده در کد نویسی پوسته

توابع تاریخ و زمان

Get Calendarget_calendar();

Get the Dateget_the_date();

Single Month Titlesingle_month_title();

The Datethe_date();

The Date XMLthe_date_xml();

The Modified Authorthe_modified_author();

The Modified Datethe_modified_date();

The Modified Time the_modified_time();

The Time the_time();