بازگشت به بالا بستن همه

وردپرس نسخه 3,0+مرجع توابع مورد استفاده در کد نویسی پوسته

توابع دسته ها

Category Descriptioncategory_description();

Single Cat Titlesingle_cat_title();

The Categorythe_category();

The Category RSSthe_category_rss();

Dropdown Categorieswp_dropdown_categories();

List Categorieswp_list_categories();